Space Days 2014: ruimtevaart in het dagelijks leven

Space Days 2014: ruimtevaart in het dagelijks leven

Met als thema Space Value on Earth organiseerde Wallonie Espace de vijfde editie van de Space Days. Daarbij kwam aan bod hoe de twee grote Europese ruimtevaartprogramma’s Galileo en Copernicus goed zijn voor een brede waaier aan mogelijkheden om zaken te doen.

Tijdens de Space Days toont de vereniging van ruimtevaartbedrijven in Wallonië hoe ruimtevaarttechnologie sommige problemen kan helpen oplossen en ons dagelijks leven kan verbeteren. In totaal waren meer dan 300 deelnemers van de partij. De Space Days vonden plaats in Transinne, naast het ESA Business Incubation Centre Redu. “Wij willen vanuit de ruimtevaart oplossingen aanreiken voor de noden van planeet Aarde”, verheldert Gian-Carlo Coletta (Vitrociset), voorzitter van de Space Days 2014, die op 13 en 14 oktober doorgingen.

Sprekers, afkomstig van zowel ESA als de Europese Unie informeerden de deelnemers over de huidige stand van zaken van de programma’s Galileo en Copernicus. Galileo is het Europees programma voor satellietnavigatie, dat een uitdaging vormt voor het Amerikaanse Global Positioning System (GPS). Copernicus is de overkoepelende naam van een hele constellatie van satellieten voor aardobservatie. Deze twee programma’s kunnen pas optimaal renderen wanneer creatieve ondernemers ze gebruiken voor diverse toepassingen en producten. Alleen dan kan hun volledig potentieel voor de creatie van groeimogelijkheden en werkgelegenheid worden gerealiseerd. Dat gebeurt via toepassingen die de burger en het beleid ten goede komen.

ESA en de Europese Unie voorzien verschillende mogelijkheden om deze ondernemers financieel aan te moedigen, zoals het ESA-programma Integrated Applications Promotion (IAP). Tijdens een workshop kwam aan bod hoe onderzoeksprogramma’s gemakkelijker gefinancierd kunnen worden.

Het was overigens geen toeval dat de Space Days in Transinne in de provincie Luxemburg plaatsvonden. Daar heeft ESA immers een Business Incubation Center (BIC) gevestigd dat beginnende ondernemers begeleidt bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op basis van ruimtevaarttechnologie. De Space Days waren dan ook een ideale gelegenheid om aan de deelnemers verschillende innoverende projecten met een positieve impact op het dagelijks leven op aarde te presenteren. Zo is er UrbanZen, dat transportondernemingen helpt om samen te werken, zowel met elkaar als met plaatselijke beleidsmensen. Zo kunnen vrachtwagens en bestelwagens permanent de beste route volgen wanneer ze hun goederen willen afleveren. Zo vermijden ze wegenwerken en files en zorgen ze voor minder luchtvervuiling.

De bezoekers van de Space Days konden ook het ESA-centrum van het nabijgelegen Redu bezoeken. De speelde overigens een heel belangrijke rol bij het Galileo-programma. Van hieruit werden alle nieuwe satellieten na hun lancering getest. En er wordt ook aan de toekomst gedacht. De nieuwe infrastructuren en toepassingen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Als men daarvoor voldoende mensen wil vinden moeten veel jongeren gemotiveerd worden om een loopbaan in de ruimtevaartsector na te streven.

“Werknemers in de Europese ruimtevaartindustrie zijn gemiddeld 44 jaar oud en dat is vrij hoog. We moeten dan ook anticiperen”. Dat zegt Dominique Tilmans, die vroeger voorzitter van de werkgroep Ruimtevaart van de Belgische Senaat was. Daarom werd tijdens de Space Days het idee van Space Mentors gelanceerd. Die moeten de samenwerking tussen ondernemingen en universiteiten helpen verbeteren door jongeren de weg naar een droomjob in de ruimtevaartsector te helpen vinden. “Dit initiatief is een heus succes. Meer dan tachtig Space Mentors schreven zich reeds in. Dat toont duidelijk aan dat dit idee een antwoord biedt op een bekommernis, die door alle professionals in de sector wordt gedeeld”, besluit Dominique Tilmans.

(Bron: ESA)